Участие на наша ученичка в младежки обмен

asya mladezhki obmen erasmus

В периода 02.06-10.06.2015г. в Кутахия, Турция се проведе младежкият обмен  “All you need is sports” по програма Еразъм+.  В него участваха младежи от 6 страни: България,  Турция,  Румъния, Хърватия,  Испания и Италия. На конкурсен принцип бяха избрани петимата представители за България. Сред тях беше Ася Величкова, ученичка от 11”б”,  която бе най-младият участник в проекта.  По време на обмена,  който бе изцяло на английски език,  Ася и другите участници разискваха теми и казуси, свързани с развитието на спорта и физическите дейности.

Българският отбор представи националните ни традиции, природа и постижения, с които впечатлиха чуждестранните участници в проекта.