Участие на ЕГ в Национална програма за превенция на употребата на наркотични вещества в училищна среда, 8 – 11 клас „От връстници за връстници“

В периода март-април, ученици от 9. клас на нашата гимназия заедно с класните ръководители се включиха в „Националната програма за превенция употребата на наркотични вещества в училищна среда за възрастова група 8–11 клас“, инициирана от Общинският съвет по наркотични вещества-Благоевград.

 Проведоха се четири занятия насочени към възрастта като предизвикателство и въпросите, които  вълнуват учениците – онлайн търговията с наркотичните вещества, превенцията, рискове и алтернативи.  Ученици от профил “Биология и здравно образование“ се включиха в занятията, дискутираха темите, като даваха възможност на техните връстници да задават въпроси и да споделят мнения и впечатления. В гимназията се проведе и среща с Мария Анастасова – инспектор Детска педагогическа стая, I РУ на МВР, Благоевград, която предизвика интерес по темата свързана с вредната употреба на психоактивни вещества.