Участие в онлайн олимпиада

 #BeSafeNet 
Отбор от трима ученици на гимназията – Теодора Царева от 9. в клас, Вилхелмина Сандева от 11. г клас и Симона Сотирова от 11. е клас, се включи на 23.02.2024 година в онлайн предизвикателството да се състезава на английски език в този форум на тема „По-добри знания срещу бедствията“. Тази година в Олимпиадата за познания за природните и технологичните бедствия взеха участие 295 отбора от 100 училища в десет държави, като нашите ученици са класирани в топ 50 на отборите.
Състезанието дава шанс на учениците да повишат знанията си за природните и технологични опасности, с които могат да се сблъскат както в училищната среда, така и извън нея. Да реагират адекватно в такива ситуации и да намалят или предотвратят потенциалното въздействие на бедствията. Олимпиадата се провежда под егидата на Изпълнителния секретар на Европейското и средиземното споразумение за големите природни бедствия (EUR-OPA).
Благодарим на учениците за отдадеността и им желаем много успехи!