Устройство и дейност на обществения съвет

 


Състав на обществения съвет към Езикова гимназия „Акад. Людмил Стоянов” – Благоевград съгласно учредителен протокол от 09.12.2016 г.:

Председател на обществения съвет: Христина Димитрова

Членове: Борислава Чингова

                Румяна Трендафилова

                д-р Радослав Царевски

                Петя Хантова

                Смиляна Веселинска

                Ваня Стоева

Резервни членове:  Цветана Дисова

                                 Росица Котовска

                                 Йордан Латинов


Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата

Изтегли от ТУК