Успявай чрез Еразъм+

Предвиждаме провеждане на Ден на отворените врати “Успявай чрез Еразъм+” на който ще бъдат представени ученически проекти, разработени в рамките на проект “Вода” (№ 2017-1-BE01-KA219-024736_9), с които наши ученици завоюваха призови места на национални и международни състезания през учебната 2018-2019 година. Ще бъдат представени ученическите разработки: 1. “Докога” (представяща физикохимично и микробиологично изследване на водата на Седемте рилски езера) – класирана на второ място на Националното състезание по природни науки и екология; 2. “За да ги има Седемте рилски езера” (представяща социалните и екологичните измерения на антропогенния натиск върху циркуса на Седемте рилски езера)- класирана на първо място на Международния конкурс “Зелена планета”; 3. “Отдалеко, за да е леко” (представяща приложението на сателитните технологии в зърно- и хлебопроизводството) – класирана на първо място на Националния ученически празник “За хляба наш…” 4. “Защото не могат да избягат” (представяща изследване и мерки за защита на растителността по поречието на Струма, във връзка с построяването на лот 3.2. на автомагистрала “Струма”) Брилянтното представяне на гимназистите не би било възможно без материалното осигуряване на изследванията и без споделения опит с колеги от други европейски училища, осигурени от проекта по програма Еразъм+.