Успехи на наши ученици в билингвално франкофонско обучение

3

Г-жа Попова връчва сертификат за билингвално франкофонско обучение на учениците
Нелина Христова от 12 Г клас, защитила теза по физика,
Ина Манолова от 12 В клас, защитила теза по история и
Гергана Секулска от 12 В клас, защитила теза по физика.

Принос за успешното представяне на изпита на учениците имат  г-жа Дамяна Грънчарова – учител по физика, г-жа Антоанета Сейменска – учител по история и г-жа Любов Коджабашева – учител по френски език.

2