УРОК ПО ТОЛЕРАНТНОСТ

На 16 ноември отбелязваме Международния ден на толерантността. На тази дата през 1995 г. е приета Декларация за принципите на толерантността – уважение, приемане и разбиране на многообразието от култури в нашия свят, на различните форми на самоизява и проява на личната индивидуалност.

Учениците от IX. “а“ клас – Анита Търпанова, Калина Маламова, Валерия Траянова, Екатерина Попова, Йоан Равначки, Йоанна Бимбова, Бианка Димитрова, Кристина Стаменова, Михаела Митева, Теодора Митринска, Симона Лазарова, Христо Бъчваров, Радо Василев и Валентин Христов, презентираха в училище своите послания в подкрепа насърчаване на толерантността  и как да се противопоставим на нетолерантността.

Толерантност, добродетел, която прави възможно мир, способства за замяната на културата на войната с културата на мира.