С издателсво Оксфорд

От 2011 г. съвместно с издателство „Оксфорд” ЕГ работи по проект за изграждане на библиотека с дарена от издателството английска литература. Периодично учителите от катедрата по английски език ще бъдат обучавани от лектори от Англия по проблеми от методика на преподаването на английски език.

oksford