Отбелязване на Международния ден за правата на човека

  • 10.12.2022 - 07:00

Международният ден за правата на човека се отбелязва всяка година на 10 декември – денят, в който е приета Всеобщата декларация за правата на човека през 1948 г. от Общото събрание на ООН.

Документът е ключов за изграждането на световния мир и закрепва неотменимите права на всеки човек, независимо от раса, цвят на кожата, религия, пол, език, политическо или друго мнение, национален или социален произход, собственост, раждане или друг статус. Приета преди 72 години, днес Декларацията е достъпна на повече от 500 езика, което я прави най-превежданият документ в света.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪБИТИЕТО :

  • Започва:10.12.2022
  • Час:07:00
  • Приключва:10.12.2022
  • Час:19:00