Общоучилищна родителска среща

parent meeting
  • 18.10.2019 - 18:00
  • Сградата на гимназията по класните стаи на класовете

На 18.10.2019 г. /петък/ от 18.00 часа ще се проведат индивидуалните родителски срещи по класове.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪБИТИЕТО :

  • Започва:18.10.2019
  • Час:18:00
  • Приключва:18.10.2019
  • Час:19:30
  • Присъстващи:Всички родители
  • Място:Сградата на гимназията по класните стаи на класовете
  • Уебсайт:http://egblg.com

НАМЕРЕТЕ ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТОВА СЪБИТИЕ В :