За прошката към себе си и другия– среща с доц. Георги Бърдаров

  • 10.03.2022 - 11:00

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪБИТИЕТО :

  • Започва:10.03.2022
  • Час:11:00
  • Приключва:10.03.2022
  • Час:12:00