Ден на търпението

  • 25.03.2023 - 07:00

На 25 март се отбелязва и Денят на търпението.

Търпението е едно от най-важните качества, които човек трябва да притежава. За да бъдеш търпелив, трябва да умееш да контролираш ситуацията, себе си и емоциите си. Да си силен и устойчив.

Търпението е добродетел, ценно качество на разумния човек. Само разумният умее да търпи. Ако няма търпение, човек трудно ще свърши някаква работа.

Търпение значи да издържиш на всички противоречия и да изслушваш всички. То е съвкупност от добродетелите самоконтрол, смирение, толерантност и щедрост, милост, надежда, вяра и любов.

Платон е казал: „В основата на всяка мъдрост е търпението“.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪБИТИЕТО :

  • Започва:25.03.2023
  • Час:07:00
  • Приключва:25.03.2023
  • Час:19:00