Събиране на оферти с обява

ДОГОВОР – Изтегли от тук
ОФЕРТА – Изтегли от тук

Удължаване на срока за събиране на оферти с обява
Събиране на оферти с обява с предмет: „Основен ремонт на двора на Езикова гимназия „Акад. Людмил Стоянов“ и Природо –математическа гимназия „Акад. Сергей П. Корольов“.

Срок за получаване на офертите:
Дата:  [23.07.2018 г.] Час: [17:00]
Дата и час на отваряне на офертите:
Дата:  [24.07.2018 г.] Час:  [10:00]
Място на отваряне на офертите: [зала № 1 – в сградата на Езикова гимназия „Акад. Людмил Стоянов“ и ПМГ „Акад. Сергей Корольов“]
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
Споразумение за съвместно възлагане на обществена поръчка – Изтеглете от ТУК
Обява – Изтеглете от ТУК
Документация – Изтеглете от ТУК
Образци на документи – Изтеглете от ТУК

Събиране на оферти с обява с предмет: „Основен ремонт на двора на Езикова гимназия „Акад. Людмил Стоянов“ и Природо –математическа гимназия „Акад. Сергей П. Корольов“.

Срок за получаване на офертите:

Дата:  [23.07.2018 г.] Час: [17:00]

Дата и час на отваряне на офертите:

Дата:  [24.07.2018 г.] Час:  [10:00]

Място на отваряне на офертите: [зала № 1 – в сградата на Езикова гимназия „Акад.

Людмил Стоянов“ и ПМГ „Акад. Сергей Корольов“]

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

Споразумение за съвместно възлагане на обществена поръчка – Изтеглете от ТУК

Обява – Изтеглете от ТУК

Документация – Изтеглете от ТУК

Образци на документи – Изтеглете от ТУК