Стефка Михайлова

Sample image

Sample image

  • + Катедра: Химия и информационни технологии
  • + Трудов стаж: 
  • + e-mail: s_mihailova@egblg.com

Информация за преподавателя!