Спечелен проект

Института „The Olga Lengyel Institute“ – TOLI, специализиран в изучаване на Холокоста и човешките права, обяви конкурс през 2020 г. за разработване на проект, посветен на Холокоста и финансиран от института  в САЩ.

Екип учители от нашето училище в състав: Красимира Топузова, Виктория Самарджиева, Катя Финдрина и Антоанета Сейменска, спечелиха проект, в който ще се включат и група ученици от различни класове, и интереси в тази област.

Нашата цел е да съдействаме за изграждане на активно гражданско отношение и толеранс в нашите ученици; да бъдем съпричастни, да помним, да бъдем отговорни. Ние учителите ще допринесем за едно по съвременно и достойно общество.

Обезпечените ресурси са на стойност от 500 лева, предоставени като минигрант от Института „Олга Лингейл“ за изследване на Холокоста и човешките права (The Olga Lengyel Institute – TOLI) – Манхатън, САЩ.