Спечелени стипендии за изключителни постижения в сферата на природните науки и чуждите езици

Ученичките Виктория Даскалова (12. г клас), Симона Йорданова (11. г клас) и Габриела Лазарова (11. е клас) са единствените наградени участници от област Благоевград от конкурса за стипендии в средното образование на Американската фондация за България. 
Всяка година фондацията награждава най-изявените български ученици на международни състезания, олимпиади, както и за изключителни успехи на национално ниво.
Виктория Даскалова печели стипендията в категория “Чужди езици – английски език”, Симона Йорданова – в “Чужди езици – френски език”, а Габриела Лазарова – в категорията “Природни науки – физика, химия и биология”.