Сертификати за френска езикова диплома

През 2020 г., 48 ученици от 10, 11, и 12 клас отново получиха сертифицирана френска диплома за владеене на езика на ниво B1 и B2.

Учениците от Езикова гимназия „Акад. Людмил Стоянов“ активно ще се включат в отбелязване месеца на франкофонията чрез участие в различни дейности на френски език.