Към 01.09.2023 г. е обявено едно свободно място 9. клас, профил – Чужди езици с ИИЧЕ – френски език


Към 30.08.2023 г. е обявено едно свободно място 10. клас, профил – Чужди езици с ИИЧЕ – немски език