Към 01.09.2023 г. е обявено едно свободно място 9. клас, профил – Чужди езици с ИИЧЕ – френски език


Към 08.02.2024 г. е обявено едно свободно място 8. клас, профил – Чужди езици с ИИЧЕ – френски език