egemblema

Симона Йорданова от 9г клас и Бояна Иванова от 11в клас са сред първите 100 в света – лауреати на международното състезание „Златното перо“ (La Plume d’Or), удостоверяващо владеене на френски език и познания за френската култура. Състезанието се организира от асоциацията « Défense de la langue française » и от регионалните структури на Алианс франсез за ученици и студенти от всички страни извън Франция. Провежда се по традиция през месец март под патронажа на сенатор Madame Jacky Deromedi.

Поздравления за учениците и техните преподаватели!