Световен ден на психичното здраве – 10 октомври

Световният ден на психичното здраве -10 октомври е международен ден за световно образование, информираност и застъпничество срещу социалната стигма.  За първи път се празнува през 1992 г. по инициатива на Световната федерация за психично здраве, глобална организация за психично здраве с членове и контакти в повече от 150 страни.

Стигмата върху темата за психичното здраве у нас върви ръка за ръка с много предразсъдъци и стереотипи, които по своята същност са ограничаващи и често деструктивни. Учениците и преподавателите на ЕГ „Акад. Людмил Стоянов“ се включиха в кампанията да се информират, да се запознаят, да разбират и приемат “Различните” деца на България”.

Благодарим на Ивайло Апостолов за споделената инициатива на проекта “Различните” деца на България!