СВЕТОВЕН ДЕН НА ПСИХИЧНОТО ЗДРАВЕ – УНИВЕРСАЛНО ЧОВЕШКО ПРАВО

На 10 октомври ЕГ отбеляза Световния ден на психичното здраве – като се подчерта, че „Психичното здраве е универсално човешко право”. Учениците от Ученическия съвет организираха инициативи, с които да напомнят, че психичното здраве е също толкова важно, колкото и физическото. Председателят на ученическия съвет Елизабет Иванова от 11. а клас подготви инициатива за споделяне на послания на нашите мисли, чувства и действия и как се отнасяме към живота. Йова Ганчева от 9. д клас представи кратко съобщение по радиоуредбата в училище за ключовите послания на Световния ден на психичното здраве – грижата за себе си, търсене на професионална помощ, насърчаване на разбирането и приемане, за да намалим стигмата около психичното здраве.