СВЕТОВЕН ДЕН НА ПСИХИЧНОТО ЗДРАВЕ – ГЛОБАЛЕН ПРИОРИТЕТ ЗА ВСИЧКИ

На 10 октомври ЕГ отбеляза Световния ден на психичното здраве – свят, в които психичното здраве се цени, насърчава и защитава.  

От Ученическия парламент организираха инициатива, с която да привлекат вниманието и да увеличат ангажираността към психичното здраве, което е много повече от липсата на психично заболяване и включва емоционалното, психологическото и социално благополучие.