СВЕТОВЕН ДЕН ЗА БОРБА СЪС СПИН

Учениците от Ученическия съвет отбелязаха 1 декември – Световния ден за борба със СПИН. Бяха раздадени червени ленти като символ на солидарност към хората, живеещи с ХИВ, и борбата срещу болестта. Насочиха вниманието към подкрепа и разбиране на хората, живеещи със заболяването ХИВ/СПИН. Тази година кампанията е под наслов “Време за равенство!“ с фокус върху равнопоставеността и призив за обединение и действие по отношение на здравните неравенства, които поддържат СПИН епидемията, увеличаване на достъпността и качеството на услугите за лечение, практиките за справяне със стигмата и изключването на хората, живеещи с ХИВ.