Росица Котовска

Sample image

Sample image

  • + Катедра: Изобразително изкуство
  • + Трудов стаж: 
  • + e-mail: kotovska@egblg.com

Информация за преподавателя!