Решаване на конфликти в час на класа

На 13.11.2023 година в часа на класа с учениците от XI клас и техните класни ръководители се проведе среща разговор със Силвия Димитрова и Татяна Христова, психотерапевт и психолог към център “Знание, успех, промяна“, за това как да придобиват умения да анализират конфликтите и да търсят конструктивни начини за справяне с тях.