Резултати от участието в областния кръг на Националното състезание по речеви и комуникативни умения на английски език