Олимпиада по руски език 2021 г. – резултати

egemblema

Съгласно т. 28 от Правила за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезание:

28. В срок от три работни дни след публикуване на резултатите на областния кръг, учениците могат да се запознаят с оценените си работи, в институцията, определена за координатор на областния кръг на съответната олимпиада.

от 24.02.2021 г. /сряда/ до 26.02.2021 г. /петък/ от 11,00 часа до 16,30 часа в канцеларията на училището – координатор на областния кръг – Езикова гимназия “Акад. Людмил Стоянов” Благоевград