SAM 4545

Рали франкофон

На 22.03.2016 в ЕГ се проведе състезанието Рали франкофон, организирано със съдействието на Френски институт в България. В него взеха участие ученици от 8в,г клас на ЕГ с ръководител Даря Кравцова и учителите по френски език в 8 клас.

Учениците от 8 клас бяха разпределени по 4 групи от 7 ученика. Продължителност на състезанието 3 часа, от 13:30 до 16:30ч.Групите се придружаваха в града от 4 ученички от 12в клас и се посрещаха в 5-те франкофонски обекта от ученици от 11 клас.Във всеки обект всяка група отговаряше на въпроси по определена тема: френско изкуство, музика, кухня и т.н. Последният етап бе във Френски Алианс в Благоевград, където бяха направени снимки на всяка група облечена с тениски, подарени от Френски институт.

Накрая групите се събраха в ЕГ, където бе излъчен победителя: групата „Канада” от 8г клас.

На всички участници в състезанието бяха раздадени френски книги, списания и рекламни материали.

Снимки на 4-те групи ученици от 8 клас ЕГ, които взеха участие в Rallye francophone на 22.03.2016,направени пред АФ:последен етап от състезанието.В АФ учениците отговаряха на въпроси по темата “Френска музика”.Придружаваха ги 4 момичета от 12 клас.

Л.Ризова

SAM 4544

SAM 4546

SAM 4547

SAM 4548

SAM 4549

SAM 4550