Разписание на часовете за периода от 29.10.2020 г. до 12.11.2020 г.

За периода от 29.10.2020 г. до 12.11.2020 г. (включително) е в сила следното разписание на часовете: