Различен час на класа

На 27.02.2023 година в Езикова гимназия „Акад. Л. Стоянов“ се проведе един различен час на
класа. Учениците от 9 „а“ клас имаха удоволствието да получат практическо обучение по
първа долекарска помощ от представители на Съюза на Българските Спасители. Заместник
председателят на съюза, парамедик 4-та степен Владимир Филков и колежката му Христина
Календерска демонстрираха как да реагираме при различни инциденти и опасни за здравето
ситуации. Учениците научиха как да помагат при задавяне, гълтане на език, загуба на съзнание
и как да привързват множество рани според сериозността им. Най-интересната част беше
правенето на сърдечен масаж на манекен, което се оказа и много трудно! Благодарим на
лекторите за отделеното време и внимание!