Първо място на Международен екологичен форум

На 31 май и 1 юни 2019 година в град Силистра се проведе Международен екологичен форум “Сребърна 2019”. Нашите участници Калина Грънчарова от 10 В клас и Даниела Йовкова – учител по биология, представиха блестящо своя проект “Защото не могат да избягат”. Разработените материали доказаха богатството на растителноста, обитаваща Кресненското дефиле и предложиха нетрадиционни мерки за защитата й във връзка с построяването на лот 3.2 на АМ “Струма”. Журито, съставено от учени от БАН и преподаватели във ВУЗ, беше впечатлено от научността, обема на извършената работа и компетентното представяне и класира проекта на първо място сред участващите 17 отбора.

Екипът на проекта изказва благодарност на Мария Веселинска, Илиана Бицова, Илина Лулейска, Царимира Георгиева, Александър Вачков, Петя Стефанова и Биляна Паскалева за съдействието и подкрепата в периода на работа по проекта.

Изследването “Защото не могат да избягат” е част от дейностите по Европейски образователен проект “Вода”, финансиран по програма “Еразъм +” Ключова дейност 2, на Европейския съюз.