Протокол с резултати от областен кръг на Националното състезание за речеви и комуникативни умения на английски език – 22.10.2022 г.