Проект по програма ЕРАЗЪМ+ на тема: „Природата и роботите – в търсене на равновесие между екосистемите на човека и животните“