Проект „Изграждане на иновативен модел за активно изучаване на чужди езици и провеждане на модерно билингвално обучение по природни науки”

egemblema

От тази учебна година до месец май 2022 година училището ни работи по проект „Изграждане на иновативен модел за активно изучаване на чужди езици и провеждане на модерно билингвално обучение по природни науки”. Проектът се финансира по програма „Еразъм+“ КД 1 на Европейския съюз.

Профилирането по природни науки ще бъде въведено за пръв път в училището във връзка с нормативните документи за прилагане на новия учебен план. Запазването на елементи на билингвалност в профилираното обучение по природни науки е ново за страната и гимназията, но амбицията ни да го реализираме произтича от дългогодишния ни опит и от убеждението, че преподаването чрез използването на два езика дава повече възможности, както погледът с двете очи (бинокулярно зрение) осигурява по-пълно и цялостно възприемане на обективния свят около нас. Затова нашият проект се нарича “Бинокулярно за SТЕМ”.

Проектът предвижда участие на 9 (девет) учители от училището (трима филолози, които преподават съответния чужд език – двама с английски език и един с френски език, двама филолози, които преподават немски език и предмет на немски език и четирима преподаватели по природни науки на чужд език) в шест структурирани курса във Франция, Германия, Италия, Испания, Финландия и Гърция. Три от курсовете са насочени към модернизиране на чуждоезиковото обучение – съответно по английски, френски и немски език, два от курсовете представят новите тенденции при преподаване на SТЕМ и един курс e с акцент върху организационни стандарти в образованието на европейско равнище.

След курсовете са предвидени дейности в методическите обединения по чужди езици и по природни науки, в резултат на които придобитите знания ще бъдат споделени с останалите преподаватели от училището. Приложени в учебната работа, усвоените педагогически алгоритми ще бъдат използвани за създаване на дидактически материали и продукти, които ще обогатят набора ни от методически ресурси. Чрез плануваните дни на отворени врати, медийни изяви, участия в професионални форуми и eTwinning пространство за споделяне, усвоените иновации ще достигнат до широк кръг от съмишленици. В дългосрочен план от проекта ще бъдат положително повлияни и учениците от Езикова гимназия „Акад. Л. Стоянов“ като училище, осигуряващо европейско образование, като училище за сбъдване на мечти.