Проект „Вода“ на програма „Еразъм+“

„Раздела“ е високо билно понижение в Северозападна Рила. Намира се на над 2600 метра надморска височина. Това място е важен кръстопът на туристическите пътеки от и за Седемте рилски езера, хижа „Иван Вазов“, хижа „Мальовица“, Урдиния циркус, хижа „Ловна“, Рилски манастир и пътеката по Зелени рид. „Раздела“ е интересен и с това, че е вододел между Черноморски и Беломорски басейн. На 20 минути от него, в противоположни посоки се намират две от най-красивите eзерни групи – Седемте рилски езера и Урдини езера. Разположени толкова близо, водите от тези езера се вливат в различни морета. Седемте рилски езера дават начало на река Джерман, ляв приток на река Струма, която се влива в Бяло море. От Урдините езера изтича Урдина река, която е десен приток на река Черни Искър. Река Искър, която е най-дългата изцяло българска река, се влива в Дунав и оттам в Черно море.

На това уникално място точно преди 30 години туристическата секция на локомотивно депо поставя познатия на много туристи символ – маркировка „Камбаните“. С течение на годините, при суровите условия на терена конструкцията беше покрита с ръжда и надписите не личаха, а при мрачно време би била трудно забележима за туристите.

За да не оставим добрия пример на едно локомотивно депо да стърчи грозновато на билото сред красивата природа и за да помогнем за ориентирането на туристите, решихме да означим и обновим мястото. Една малка ударна група от Езикова гимназия „Акад. Л. Стоянов“: Дарина Стоянова, Антония Мазурска, Аделина Петрова, Ния Гаврилова и Даниела Йовкова, в партньорство със специалисти от НП „Рила“: Николина Георгиева и Пламен Златарски, организирахме боядисване, маркиране и поставяне на табели-стрелки в рамките на две работни посещения на терена.

Дейностите са реализирани и финансирани по проект „Вода“ на програма „Еразъм+“, Ключова дейност 2 на Европейския съюз.