Live@EDU - Office 365

header

big.office.365.image След Microsoft IT Academy Program това е вторият проект, по който гимназията работи съвместно с Microsoft България.

Office 365, най-новата и модерна облачна услуга на Майкрософт, предлага съвременно решение за организация, управление и повишаване на качеството на образователния процес. Тя обединява Microsoft Office, Microsoft SharePoint Online, Microsoft Exchange Online и Microsoft Lync Online в една актуална облачна услуга.

 Това, че гимназията е Office 365 училище дава възможност на нашите ученици и преподаватели достъп до: