Програма ЕРАЗЪМ +

IMG 4496

Започна работата по тригодишен проект „ Да построим днес нашия европейски град на бъдещето“ , по програма ЕРАЗЪМ +.

Целите на проекта са насочени към изграждане у подрастващите на критично мислене, умение за анализ, водене на дебати и търсене на адекватни решения по реални проблеми, засягащи бъдещето на планетата. Нашите ученици ще бъдат утрешните активно ангажирани личности, които ще работят за разрешаването на тези проблеми. В духа на принципите на устойчивото развитие, дейностите по проекта целят да покажат силата на влиянието на всяко едно действие днес върху състоянието на околната среда утре и колко е важно младите хора да обединят усилията си и да осъзнаят какви мерки трябва да се предприемат .

В проекта участват:

Училища:

Колеж –   Ернест Перие дьо ла Бати / гр. Южин – Франция/

Колеж –   / Гадинци – Румъния/

Колеж –   Карл Валбона / Камп де лес Моререс – Испания/

ЕГ „Акад. Л. Стоянов“ – Благоевград

Асоциации :

Гранд Бивуак /Le Grand Bivouac / , Франция – създадена през 2002г., за създаване и разпространение на документални филми , направени при пътувания в различни точки на света.

Le CAUE 73 – асациация на архитектите в област Савоя / Франция /, създадена през 1978г.

Еко селище Йортсой /L’éco-quartier de Hjortshøj/ – създадено през 1987г. , на 13 км от гр. Арус / Aarhus / – Дания

От 02 до 06 ноември 2015г. се проведе първата работна среща на партньорите в Румъния. Бе изработен план на дейностите и бе уточнен начина на работа и взаимодействие.