“Природата и роботите: Търсене на равновесие между хората и животните в нашите екосистеми”

Продължитлност: септември 2020 г. – август 2023 г. 

Координатор на проекта:

Средно училище „Карлс Валбона“

гр. Гранойерс, Испания

Партньори по проекта:

Училище по природни науки и езици „A. M. ДЕ КАРЛО”

Неапол, Италия

Езикова гимназия „Акад. Людмил Стоянов”

Благоевград, България

Живеем в много динамични времена, в които бързото развитие на технологиите по  естествен начин провокира човека да търси различни начини да изследва други планети, а в бъдеще и да заживее на тях. Същевременно ние трябва да открием и начини да опазим и да съхраним нашия дом – Земята – и по-специално да запазим баланса между екосистемите на човека, животните и растенията.

Все повече политици фокусират усилията си върху опазване на природата и съхраняване на водите в океаните, моретата и реките. Все по-често се прилагат нови, модерни, средства (напр. филтри) за пречистване на замърсения въздух и за намаляване на вредните емисии от заводи и превозни средства. Замърсяването на природата има неблагоприятно въздействие не само върху човека, но също върху растителните и животинските видове.

Нерегламентираната човешка дейност води до изчезване на растения и животни, които, от своя страна, са храна за други животни. Последицата е нарушаване на екосистемата на животните. Това води до промяна в естественото поведение и навиците на дивите животни и те напускат своята естествена среда, като навлизат все по-често в населени райони в търсене на храна.

Хората започват да осъзнават сериозността на състоянието на природата и факта, че е крайно време да се предприемат действия за съхраняване на баланса между екосистемите на човека и животните. Така бе формулирана и целта на проекта, а именно:

Цел на проекта: да се потърсят и да се обсъдят начини за опазване на екосистемите на човека и животните чрез новите технологии. В тази връзка всяка страна закупи роботи Sphero, чийто интуитивен език за програмиране Swift да бъде използван за дейностите по проекта. Разглеждат се различни аспекти по проблемите според местната специфика на всяка страна партньор. За Испания е включен мотивът за дивите прасета. В област Каталуня (и особено в гр. Барселона) този животински вид създава неудобства за жителите, тъй като в търсене на храна прасетата се придвижват все повече към градските райони, а това притеснява хората. Пандемията от Ковид 19 допринася за засилване на проблема, тъй като в периодите на изолация и липса на хора по улиците дивите прасета слизат от планината в населените места и необезпокоявани се разхождат из улиците на градовете в търсене на храна. В рамките на двете мобилности, проведени в Барселона, съответно през ноември 2021 и май 2023 г., учениците участваха в дейности, за реализирането на които бяха използвани различните функции на Sphero роботите, и обсъждаха начини как да предотвратят нахлуването на дивите прасета в населени райони.

През май 2022г в Неапол, Италия, бе разгледан проблемът с опазване на морските води и морската флора и фауна. С помощта на Sphero роботите участниците в мобилността изработиха макети на пречиствателни станции. Проведени бяха и дискусии за това как да се минимизира неконтролируемото изхвърляне на различни отпадъци в морето.

В рамките на мобилността, проведена в България (14-18 ноември 2023г.), бяха представени два аспекта: полаганите грижи за опазване на мечките в Парка за мечки в гр. Белица и случаи на мечки, които нападат домашни животни и домове на хора в планински села. Отново в различните дейности по проекта бяха използвани функциите на  Sphero роботите. Изработени бяха макети на населени места, а роботите бяха използвани като електропастири, които да пазят мечките далеч от домовете на хората.

Във всяка от страните бе отделено и време за реализиране на културни мероприятия и кратки пътувания с цел обогатяване на познанията за историята и традициите на съответната страна. В рамките на мобилностите, проведени в Испания, бяха посетени уникалната катедрала „Саграда Фамилия” и стадиона „Камп Ноу” в Барселона. Бяха организирани еднодневни екскурзии до гр. Жирона, историческото градче Бесалу и гр. Фигерес, където участниците в проекта посетиха музея на Салвадор Дали.

В Италия бе направена пешеходна обиколка на забележителностите на Неапол, посетени беяха Помпей, както и красивият остров Прочида – столица на културата на Италия за 2022г.

В България бе организирано посещение на Историческия музей в Благоевград и Парка за танцуващи мечки в гр. Белица. Бяха разгледани също така и градовете Мелник и Сандански.

Участието в проекта осигури възможност за всички участници да посетят нови, интересни места; да комуникират на чужд език; да работят в екип и да създадат спомени и приятелства за цял живот. То бе реализирано чрез финансиране по програма ЕРАЗЪМ на ЕС в размер на 32532 евро.

Проведени мобилности по проекта:

7-12 ноември 2021г., гр. Гранойерс, Испания

30.05. 2022г. – 3.06.2022г., Неапол, Италия

14–18 ноември 2022г., Благоевград, България

7-12 май 2023г, Гранойерс, Испания