Заповед № РД09-4065/ 30.08.2022 г. за определяне на дати за провеждането на национално външно оценяване на учениците в ІV, в VІІ и в Х клас през учебната 2022–2023 година и на график на дейностите през учебната 2022–2023 година
може да видите от ТУК

Заповед № РД09-4061/ 30.08.2022 г. за определяне на график на дейностите по приемане на ученици в VIII и в XI клас в неспециализираните училища за учебната 2023–2024 година
може да видите от ТУК

Заповед № РД09-891/ 24.04.2023 г. за изменение на заповед № РД09-4061/ 30.08.2022 г.
може да видите от ТУК


Профил
Паралелки
Ученици
Срок на
обучение
Балообразуващи
предмети
Конкурсни
изпити
АЕ-ИспE
1
26
5 години
БЕЛ, Математика
х2 БЕЛ + х2 Мат
АЕ-НЕ
1
26
5 години
БЕЛ, Математика
х2 БЕЛ + х2 Мат
ФЕ-АЕ
2
52
5 години
БЕЛ, Математика
х2 БЕЛ + х2 Мат
НЕ-АЕ
2
52
5 години
БЕЛ, Математика
х2 БЕЛ + х2 Мат

Профил “чужди езици”:

– Английски език, испански език;

– Английски език, немски език;

– Френски език, английски език;

– Немски език, английски език.

Третият профилиращ предмет е по избор.

 Балът за класиране се образува от:

– Удвоеният брой точки от НВО-VII клас по български език и литература;

– Удвоеният брой точки от НВО-VII клас по математика;

– Оценките по български език и литература и математика от свидетелството за завършено основно образование

Приемът за всички профили е без квоти за момчета и момичета.


Утвърдения държавен план-прием за Благоевградска област може да видите ТУК