Заповед № РД09-2045/ 28.08.2023 г. за организацията на дейностите по приемане на ученици след основно образование в VIII клас на места по държавен план-прием и на учениците от обединените училища след завършен първи гимназиален етап в XI клас на места по допълнителен държавен план-прием в неспециализираните училища за учебната 2024/2025 г.
може да видите от ТУК


Профил
Паралелки
Ученици
Срок на
обучение
Балообразуващи
предмети
Конкурсни
изпити
АЕ-ИспE
1
26
5 години
БЕЛ, Математика
х2 БЕЛ + х2 Мат
АЕ-НЕ
1
26
5 години
БЕЛ, Математика
х2 БЕЛ + х2 Мат
ФЕ-АЕ
2
52
5 години
БЕЛ, Математика
х2 БЕЛ + х2 Мат
НЕ-АЕ
2
52
5 години
БЕЛ, Математика
х2 БЕЛ + х2 Мат

Профил “чужди езици”:

– Английски език, испански език;

– Английски език, немски език;

– Френски език, английски език;

– Немски език, английски език.

Третият профилиращ предмет е по избор.

 Балът за класиране се образува от:

– Удвоеният брой точки от НВО-VII клас по български език и литература;

– Удвоеният брой точки от НВО-VII клас по математика;

– Оценките по български език и литература и математика от свидетелството за завършено основно образование

Приемът за всички профили е без квоти за момчета и момичета.


Утвърдения държавен план-прием за Благоевградска област може да видите ТУК