Преподавателско признание за участие в конкурс “Новатори в образованието”

Д-р Мая Стоянова бе отличена с първо място в педагогическия конкурс “Новатори в образованието”, в категория „Дегиталализация на образованието“ с видеоурок на тема “Изпъкналост и вдлъбнатост на функции. Инфлексни точки”. Конкурсът бе организиран от Департамента за продължаващо образование и квалификация на педагогически специалисти към ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”.  (https://www.uni-vt.bg/bul/pages/?zid=182&page=5763)