Презентация на ученици, участвали в първата дигитална сесия на Европейския младежки парламент в България – BGin

Взелите участие ученици от нашата гимназия: Симона Сотирова от 9. “е” клас, Мария Динева от 11. “е“ клас, Надя Михалкова от 11. “е“ клас и Виктория Даскалова от 11. “в“ клас споделиха мнението си и представиха презентация по повод изминала сесия на Европейския младежки парламент в България – BGin. Надяваме се на следващото събитие да видим още повече наши ученици, които да споделят мнението на досегашните делегати.