“Предизвикателството да четем”

20160316 134606
На 16.03.2016г. се проведе националното състезание на френски език “Предизвикателството да четем” (Defi lecture). Сабиха от 9в кл. , Ина и Надежда от 10в кл., Кристина от 10г кл. представиха достойно гимназията. Тази година въпросите бяха върху произведения на френския писател Патрик Мондиано.