Тук ще намерите:


Закон за обществените поръчки –  ИЗТЕГЛИ


Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки –  ИЗТЕГЛИ

 

 

 

 

 

АРХИВ


Закон за обществените поръчкиdownload button

Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчкиdownload button

Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчкиdownload button

Вътрешни правила за организацията и провеждането на процедури за възлагане на обществените поръчкиdownload button