ПОСЛАНИЦИ НА ЗДРАВЕТО

136

На 13 и 14 март проведохме втората фаза на конкурса „Грижата за здравето е инвестиция в бъдещето“. Благодарим на всички, които участваха, защото всички защитиха много добре своите проекти. От всички явили се в първата фаза до втори етап на конкурса бяха допуснати общо 30, които се състезаваха в четири направления – видео, плакат, презентация и обучителни материали за малките. Надпреварата беше голяма и на журито му беше трудно да класира продуктите в призовите три места. Но винаги има победители и те са:

Категория – Видео
1 Мария Калайджийска 100 точки
2 Цвета Танчева, Яна Асенова, Марина Размирска 90 точки
3 Андреа Кирлиева, Атанасия Илиева, Александра Манасиева 80 точки
Категория – Постер/Плакат
1 Ралица Никова, Йорданка Иванова 95 точки
2 Вероника Комарова, Иван Ангов 85 точки
3 Даниел Димов и Виктория Вукярска 80 точки
Категория – Презентации
1 Биляна Петрова, Радослава Иванова 100 точки
2 Анелия Младенова, Василена Султова, Любомира Равначка 90 точки
3 Мартин Гърнев и Кристина Тачова 85 точки
Категория – Обучителни презентации
1 Петя Цветкова 100 точки
2 Симона Михалкова 90 точки
3 Йоана Мисиркова 85 точки

137

138

139

140

141