Пореден успех по немски език

195

Катедрата по немски език  с гордост отбелязва успехите, постигнати от Кристина Златкова, ученичка на г-жа Вера Кацарска в 12 клас – отличен резултат (Отличен 5,75) на Националния кръг на олимпиадата по немски език, с който може да кандидатства във всички университети с примен изпит по немски език и немска езикова диплома – DSD II с мксимален брой точки за ниво C1. Пожелаваме и още много успехи!