Пореден успех за зрелостниците на Езикова гимназия!

Гергана Бойчева от 12 в клас, Славчо Балабанов от 12 б клас и Яница Димитрова от 12 д клас спечелиха престижната стипендия на Американската фондация за България в раздел “Чужди езици и хуманитарни науки” в оспорвано съперничество с ученици от цялата страна. 
Тук можете да видите всички стипендианти- http://afbulgaria.org/4/180/news_item.html
Американска фондация за България дава стипендии на ученици с отлични постижения и изявени интереси по математика, природни науки, чужди езици и изкуства.
По програмата се предоставят 10-месечни стипендии за съответната учебна година на ученици, които участват в конкурс на АФБ.  Кандидатурите на учениците се разглеждат от комисия, която решава кои ученици да получат стипендии. Решението на комисията се обявява публично, като се известяват всички училища и учениците, спечелили стипендии.