Пореден значим успех в национален конкурс

През месец март се проведе Национален конкурс за рисунка и приложно изкуство „Водата – извор на живот“. В него взеха участие деца от I до XII клас, разделени в три възрастови групи. Конкурсът имаше за цел да стимулира техния интерес към решаване на проблемите с опазване и използване на водите и съхраняване на природата. В оспорвана конкуренция Стела Пърличкова от Х „д“ клас спечели Специална награда, с което доказа още веднъж, че възпитаниците на Езикова гимназия „Акад. Людмил Стоянов“  успешно реализират своите заложби и в областта на изкуствата. Поздравяваме ученичката за големия успех и ѝ желаем бъдещи творчески постижения!