Повод за гордост – посещение на ученици в Белгия

След участие в обучението „Младите хора и борбата с дезинформацията“, проведено на 16 -18.02.2024 година в София, и участие в конкурс за най-добро есе на тема “How should NATO transform to protect your future“, организирани от фондация „Партньори – България“, нашите ученици:

Дейвид Стефанов – XI г клас и Тодор Мицин – XII в клас,
се класират сред спечелилите 10 ученици от страната с награда посещение в централата на НАТО в Брюксел.

Пожелаваме още много успехи на талантливите ни ученици!