План-прием 2020/2021

Записването на учениците, приети в гимназията на трети етап от класирането е на 30.07.2020 г. (четвъртък) в дирекцията на гимназията.

Работното време на комисията е от 08:00 часа до 18:00 часа.

Необходими документи:

1. Свидетелство за завършено основно образование – оригинал;

2. Медицински картон от училището, което е завършил кандидата (не е задължителен).