Педагогически персонал

Александър Иванов

Информация –


Антоанета Сейменска

Информация –


Антония Сивикова

Информация –


Боряна Танчева

Информация –


Ваня Шумарова

Информация –


Василка Димитрова

Информация –


Вера Кацарска

Информация –


Виктория Самарджиева

Информация –


д-р Владимир Караджов

Информация –


Галина Сеизова

Информация –


Георги Жингов

Информация –


Дамяна Грънчарова

Информация –


Даниела Йовкова

Информация –


Даниела Узунска

a                                   Информация –


Десислава Чилева-Жерева

Информация –


Деян Димитров

Информация –


Десислава Спасова

Информация –


инж. Елза Маламова

Информация –


Елена Гьошкова

Информация –


Елица Марценкова

Информация –


Зорина Николова

Информация –


Ивалина Георгиева

Информация –


Иван Гунчев

Sample image

Информация –


д-р Илина Лулейска

Информация –


Илиян Донев

Информация –


Иоан Иванов

Информация –


Ирина Реджова

Информация –


Искра Митова

Информация –


Йорданка Кирилова

Sample image

Информация –


Катя Балабанова

Информация –


Катя Банскалиева

Информация –


Катя Финдрина

Информация –


Кирилка Пешева

Информация –


Константина Петрова

Информация –


Красимира Бачева

Информация –


инж. Любима Георгиева

Информация –


Любима Мавродиева-Оракова

Информация –


Любка Дамянова

Информация –


Мариo Мирчев

Sample image

Информация –


Мария Веселинска

Информация –


Мария Хаджипетрова

Информация –


Мария Стоянова

Информация –


Марчела Султинова

Информация –


д-р Мая Стоянова

Информация –


Миглена Лулейска

Информация –


д-р Миглена Маринова

Информация –


инж. Миглена Терзиева

Информация –


Милка Комитова

Информация –


Надежда Калаузка

Информация –


Николай Наков

Информация –


Светослав Христов

Информация –


д-р Светослава Байракова

Информация –


Стефка Михайлова

Информация –


Теменужка Николова

Информация –


Tеодора Димитрова

Информация –


Tеодора Георгиева

a                                   Информация –


Ута Славкова

Информация –


Хелга Узунова

Информация –


Цветана Бошова

Информация –


Юлиана Терзийска

Информация –


Янка Ангелова

Информация –