Педагогически персонал

Александър Иванов

Sample image

Информация –


Анелия Кирова

Sample image

Информация –


Антоанета Сейменска

Информация –


Антония Сивикова

Sample image

Информация –


Боряна Танчева

Информация –


Ваня Шумарова

Информация –


Василка Димитрова

Информация –


Венета Стоименова

Информация –


Вера Кацарска

Информация –


Виктория Самарджиева

Информация –


Галина Сеизова

Информация –


Георги Жингов

Информация –


Дамяна Грънчарова

Информация –


Даниела Йовкова

Информация –


Десислава Чилева

Информация –


Деян Димитров

Информация –


инж. Елза Маламова

Информация –


Елена Гьошкова

Информация –


Елица Марценкова

Информация –


Зорина Николова

Информация –


Ивалина Георгиева

Информация –


Иван Гунчев

Sample image

Информация –


Иван Пилевски

    • Длъжност: Учител
    • Предметна област: Физическо възпитание и спорт
    • Трудов стаж:
    • e-mail: pilevski@egblg.com
    • Facebook:

Информация –


д-р Илина Лулейска

Информация –


Илиян Донев

Информация –


инж. Иоан Иванов

Информация –


Ирина Реджова

Информация –


Искра Митова

Sample image

Информация –


Йорданка Кирилова

Sample image

Информация –


Катя Балабанова

Информация –


Катя Банскалиева

Информация –


Катя Финдрина

Информация –


Кирилка Пешева

Информация –


Красимира Бачева

Информация –


инж. Любима Георгиева

Информация –


Любка Гълъбова

Информация –


Мария Веселинска

Информация –


Мария Тончева

Sample image

Информация –


Мария Хаджипетрова

Информация –


Марчела Султинова

Информация –


Мария Стоянова

Информация –


д-р Мая Стоянова

 • Длъжност: Старши учител
 • Предметна област: Математика
 • Трудов стаж:
 • e-mail: maya_stoyanova@egblg.com
 • Facebook:

Информация –


Миглена Лулейска

Информация –


д-р Миглена Иванова

Информация –


инж. Миглена Терзиева

Информация –


Милка Комитова

Информация –


Мирослав Иванов

Информация –


Надежда Калаузка

Информация –


Николай Наков

Информация –


Николай Куколев

    • Длъжност: Старши учител
    • Предметна област: История и цивилизация
    • Трудов стаж:
    • e-mail: kukolev@egblg.com
    • Facebook:

Информация –


Росица Котовска

 

Информация –


Росица Славова

Информация –


д-р Светослава Байракова

Информация –


Стефка Михайлова

Информация –


Теменужка Николова

Информация –


Ута Славкова

Информация –


Теодора Димитрова

Информация –


Хелга Узунова

Информация –


Цветана Бошова

Sample image

Информация –


Юлиана Терзийска

Информация –


Янка Ангелова

Информация –